Idea chrześcijaństwa opiera sie przede wszystkim na wzajemnej relacji, pomocy, szacunku, współpracy i zaufaniu. Każdy nowy dzień daje nam kolejną szanse na uczynienie czegoś wielkiego małymi krokami. To kolejna szansa, by tą relację pogłębić z różnymi ludźmi, instytucjami lub firmami. Zależy nam na waszym zaufaniu przy budowaniu naszego wspólnego dzieła, którym jest „Ewangelia.tv”. W przyszłości chcielibyśmy uzupełnić naszą stronę o wasze prywatne interesujące i warte obejrzenia materiały ewangelizacyjne, które mają na celu budowanie kościoła.

Ef.4,11 - 13 „ i On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.”

Kościół tworzą ludzie na całym świecie, a my z wiadomych przyczyn nie jesteśmy w stanie być wszędzie i dokonać nagrań. Więc zachęcamy was do współtworzenia tej strony przez wysyłanie nam waszych budujących nagrań, w celu utworzenia kolejnego zbioru i opublikowanie go w przyszłości w zakładce „nadesłane”. Sposób wysłania nagrania można ustalić pisząc na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Robimy wszystko, by nasze działania charakteryzowały się pełnym profesjonalizmem. Każdego dnia staramy się przezwyciężać różne trudności związane z tworzeniem tej strony. Głęboko wierzymy, że nasze zamierzenia powiodą się i przyniosą błogosławieństwo, ponieważ stawiamy przed sobą konkretne cele: głoszenie ewangelii w duchu chrześcijańskiej jedności i pomoc ludziom w rozmaitych dziedzinach życia. Pracujemy także nad tłumaczeniami programów z zagranicy. Naszym priorytetem jest oznajmić światu możliwość nowego i lepszego życia w Jezusie Chrystusie jak i również dostarczanie odbiorcom materiałów o najwyższej jakości. Przy telewizji „Ewangelia.tv” pracuje wielu ludzi. W większości tworzą go wolontariusze. Jednak bez niektórych osób chrześcijańska telewizja w ogóle nie ujrzałaby światła dziennego, ponieważ osoby te poświęcają dla dzieła Bożego cały swój czas.