Odpowiedzialny za treść:

Produkcja medialna- TVE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ewangelia.tv

Informacja prawna

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. Roszczenia wobec autora, które odnoszą się do zamieszczonych materiałów lub sposobów ich wykorzystania są wykluczone. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, może dodać, usunąć lub zaprzestać publikacji czasowo lub na stałe.

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych, które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność może pojawić się w przypadku, w którym autor zdaje sobie sprawę z ich treści i może im zapobiec a jednak tego nie uczyni. W związku z tym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie łączenia odpowiednich stron były one wolne od treści sprzecznych z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i treść tych stron. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od treści wszystkich stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Dotyczy to wszystkich linków z własnej oferty internetowej jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub użycia informacji odpowiada tylko jej dostawca.

Prawo autorskie i pokrewne

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich odnośnie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów. Może także korzystać z własnej grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub powoływać się na To zastrzeżenie jest traktowane jako część strony internetowej, w której zostało określone. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem, to pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian jeśli chodzi o ich treść i ważność. nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje video i teksty w ramach oferty internetowej. Ewentualnie chronione marki i znaki towarowe są przedmiotem przepisów obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawa własności właściciela praw autorskich. Samo wspomnienie nie pozwala na stwierdzenie, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo! Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora materiałów należą wyłącznie do autora. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Ważność prawna niniejszego zrzeczenia

To zastrzeżenie jest traktowane jako część stronsy internetowej, w której zostało określone. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem, to pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian jeśli chodzi o ich treść i ważność.